Aan …

Beste

Gelieve in deze vakantieperiode nog een korte info te vinden over:

1. De afwerking van de eerste fase in de hernieuwing van de Gedenkstätte Wolfenbüttel, zie folder, waar ondermeer  51 Belgen onthoofd werden, zie Lijst Wolfenbüttel opgemaakt op basis van een lijst die in 1947 door de Vriendenkring Wolfenbüttel bezorgd werd aan de la Martinière, en die we in het naar hem genoemde Fonds in Bésançon teruggevonden hebben.. Dank zij de inspanningen van de Vriendenkring Wolfenbuttel, werd trouwens het gebouw waar deze onthoofdingen plaatsvonden van de afbraak gered, zie
Behoud executiegebouw Wolfenbüttel.

Frans Van Beneden, lid van De Zwarte Hand,  was een van gevangenen die in Wolfenbüttel overleden, George Michotte heeft ondermeer een tekening gemaakt van Frans Van Beneden op z’n sterfbed (hieronder een scan van de originele tekening, met dank aan Danielle Michote, z’n dochter.

 

Overname uit  Le Parti National 1940-194, Récit d'un condamné à mort, Georges Michotte, 1982, waar nog tientallen tekeningen, voortgaande op de originelen, zijn in opgenomen.

2. In het Stadsarvhief van Bochum loopt tot het einde van dit jaar een tentoonstelling:
Krümmede Bochum: Schicksalsort für Opfer der NS-Justiz, Politische Gefangene aus Deutschland und anderen Ländern Minstens 200 Belgen waren gevangene in Krümmede Bochum in WO 2. Als ondersteuning van deze tentoonstelling hebben we een website opgemaakt zodat elkeen die het wenst, ze ook virtueel kan bezoeken, zie Krümmded Bochum.

3. Aan een voor de gelegenheid speciaal opgemaakte e-maillijst van alle Gedenkstätte, stichtingen en contactpersonen in Duitsland wordt de vraag gesteld ons te informeren over hun programma’s, herdenkingen, tentoonstelling, onderzoek, zie brief in het Duits in bijlage.

4.
Tot slot hieronder een kopie van de homepage vande site herinneringmemoire.be met wat toegevoegd is na de opstart op 09/07/2016. Langs de linken wordt de site in z’n geheel opladen en komt men automatisch bij het betreffende punt.

Met vriendelijke groeten en een weldoende vakantie,
Lia Hermans en Jan Hertogen,
Vriendenkring Sonnenburg

www.herinneringmemoire.be
www.getuigen.be
www.sonnenburg.be

 
 
Nieuw op herinneringmemoire.be (vanaf 09/07/2016)
      
Datum

Rubriek

Omschrijving

20/07/2016 Boek Avenue Louise 347 Louisalaan (SomaCeges) - Artikel Site Yves Louis
20/07/1016 Groepen Groupe/Groep Mémoire-Herinnering (Site Yves Louis), Geschiedenis, Leden
17/07/2016 Getuigenis Bobbejaan Schoepen: Modest Schoepen op getuigen.be
16/07/2016 Getuigen.be Toelichting bij de opname van getuigenissen op getuigen.be
16/07/2016
 
Getuigenis De Coster François & Roger: Van Breendonk naar Ellrich-Dora, 2006
rechtstreeks naar
Getuigenis François De Coster
rechtstreeks naar
Getuigenis Roger De Coster
rechtstreeks naar
Getuigenis Louis De Becker
Getuigenissen over
Jos De Coster, Willy De Coster, Maurice Francis,
Ernest & Raymond Janssens, Jozef Nuyts
16/07/2016 Lingen Executies en overleden te Lingen Update lijst
16/07/2016 Getuigenis Getuigenissen van overlevenden op getuigen.be:
  
5 uit Esterwegen

   8 uit Ravensbrück
 17 uit Sonnenburg
11/07/2016 Linken Toespraak Alfons Zimmer op 15/06/2016 bij de opening tentoonstelling Bochum
11/07/2016 Documenten Behoud executiegebouw Wolfenbüttel door Vriendenkring Wolfenbüttel in 1986
11/07/2016 Verslagen Herdenking politieke gevangenen aan gedenkteken op het kerkhof van Leuven
11/07/2016 Verslagen Herdenking gevallenen Rode Leger Leuven door Russisch-Orhtodoxe kerk
11/07/2016 Documenten Martelaarslied van Breendonk, Wim den Antwerpenaar en Joseph Loosen
10/07/2016 Linken Leuven: Opening tentoonstelling Beneluxgevangenen in Hameln - 21/10/2015
09/07/2016 Getuigenis 88 getuigenissen van overlevenden zoals verschenen op de site getuigen.be:
   18 uit Sint-Gillis Brussel
   24 uit Breendonk
   26 uit Dossin-kazerne Mechelen)
   20 uit Buchenwald (20)
09/07/2016 Verslagen Herdenking politieke gevangenen De Panne - 2013 (Extern)