Bericht 3 - 5 oktober 2010

Aan de e-maillijst van www.herinneringmemoire.be

Beste

Het 'seizoen' van de herdenkendingen loopt stilaan op z'n einde Doordat de reporters van herinneringmemoire in de gelegenheid waren nog drie Herdenkingen mee te pikken volgt hiervan een foto-impressie met enkele overwegingen en documentatie, die hieronder ook rechtstreeks kan gelinkt worden.

Verslagen:

   1. Verslag Herdenking Fussilade in Leopoldsburg van 30 september 201
   2. Verslag Herdenking Executieplaats Hechtel van 30 september 2016
   3. Verslag Herdenking Ravensbrück in Antwerpen van 2 oktober 2016

Dokumenten:

1.De Lübeckerbocht: Wanneer schijnt het licht over de Belgische slachtoffers? Tekst nav van de Herdenking in Scherpenheuvel mbt de Maagdalena, de Lillie Mathiesssen, de Cap Arcona, de Thielbek, de Athena, en ook de ¨Boelcke-kazerne.

2."Terechtgesteld in Dortmund", tekst van Dieter Knippschild van 1991, in het Duits maar voortgaande op een vraag van de Tieltse NCPGR-afdeling. De titel wordt in het Nederlands geschreven: "Terechtgesteld in Dortmund"

We maken van de gelegenheid gebruik om een oproep te doen naars 'lijsten' van gedeporteerden, geexecuteerden, politieke gevangen enz. Ook wie ons in contact kan brengen met Praats, de man van de meest uitgebreide lijst kan ons blij maken.

In voorbereiding is een volledig overzicht van de in Duitsland geexecuteerde Belgische verzetsstrijders, wiens doodsvonnis door een Volks- of Sondergericht ook effectief is uitgevoerd. Nu de NN vriendenkring is opgegaan in de Vriendenkring van Esterwegen is het belangrijker dan ooit dat een overzicht van de NN-vonnisseen in Duitsland, de strafmaat en zeker de (uitgevoerde) doodsvonnissen in kaart gebracht worden en de nabestaanden weten wat, hoe, waar en wanneer deze vonnnissen werden uitgevoerd en hoe zij aansluiting kunnen vinden bij de zich alsmaar verder vernieuwende Duitse herdenkingscultuur. Wie hierover verdere of meer diepgaander informatie heeft kan ons daarover altijd contacteren.

Met vriendelijke groeten,

Lia Hermans en Jan Hertogen,
medewerkers www.herinneringmemoire.be