Bericht nr 4 - 11 oktober 2016 - Aan de e-maillijst van www.herinneringmemoire.be

Alle in dit bericht aangehaalde updates kan je rechtstreeks bereiken langs de homepage van www.herinneringmemoire.be. Wie zich nog wil inschrijven op de e-maillijst staat kandit melden bij info@herinneringmemoire.be.
 
Beste,
 
Te
vlug is nooit goed maar als er genoeg ander nieuws is kan het vergetene nog naar voor getrokken worden.
 
1. Het verhaal van Frans De Ceuster, Sus, die op 30/04/1945 schielijk aan ziekte en ontbering overleed toen de Zweedse vrachtwagens gereed stonden om ondermeer Belgische overlevenden van Blankenburg naar de Magdalena en hun redding in Zweden te brengen. Herman, z'n zoon brengt het aandoenlijke verhaal. Hij spreekt ook over 18 Belgen die in de schuur van Sarau gestorven zijn. Kent iemand hun namen? Zie Het verhaal van Frans De Ceuster als politiek gevangene.
 
2. In het boek "Maurice", genoemd naar Maurice De Wachter, geeft Erald De Wachter een zeer rijke geschiedenis van z'n vader, z'n deportatie en overleven in WO2. Vooral het hoofdstuk van de evacuatie in het kader van de operatie Bernadotte, de ontsnappingsmogelijkheid uit de Thielbek, dat enkele uren later samen met de Cap Arcona zou gekelderd worden, de inscheping in de Magdalena, enkele uren nadat de Lillie Mathiessen al vertrokken was, de aankomst en vooral de belevingen in Zweden, vormen een unieke documentatie, die nergens anders zo is beschreven. Uittreksels uit dit wedervaren zijn terug te vinden in „Maurice" van Erald R.M. De Wachter. Hoe het de opvarenden van de Lillie Mathiessen verging is kort terug te vinden in het verslag over de Herdenking Ravensbrück in Antwerpen met het verhaal van de overlevende Hermine Santy.
 
3. 47 vlaggen in Leopoldsburg/Hechtel:  Vlaggen en vlaggendragers in the picture bij de herdenkingen Leopoldsburg/Hechtel van 30/09/2016. 47 vlaggen werden er open geplooid en kunnen ten volle bewonderd worden.
 
4. Op 4 en 5 november gaat er in Paderborn een Workshop
door georganiseerd door de: Werkgroep ‘Historische Belgienforschung’ in de Duitstalige landen. Deze werkgroep werd opgericht in 2012 en wil met nu al de vierde  workshop ertoe bijdragen de kennis en de nieuwe inzichten over België en zijn complexe geschiedenis te verdiepen. De workshop geeft een historisch overzicht vanaf 1830 van België, waarbij de aanslagen van 22/03/2016 de aanleiding waren om vast te stellen dat men in de Duitstalige landen niet veel over België wist. Dat wil men inhalen. Doordat ook WO2 wordt behandeld hierbij het volledige programma, dat gratis is, vertaald in het Nederlands, zie 4-5 november Paderborn. Een kleine greep uit het rijke programma:
 
-
Andrea Hurton (Wenen) - Oostenrijkers in het Belgische verzet. Een topografische en archivarische opsporing in Brussel en  Mechelen
- Alexander Waldner (Hannover) – Belgen aan de Technische Hogeschool van Hannover in de nazi-tijd
- Juliano de Assis Mendonça (Keulen) - Smokkel door de Belgische soldaten in het naoorlogse  Duitsland, 1946-1956

 
5. Paul Baeten spreekt:
Paul Baeten spreekt op 04/11/2016 in Kortenaken, zaal Servaas. Paul Baeten is lid en bestuurder van vele verenigingen, ondermeer van de Groupe Memoire/Groep Herinnering, en van Buchenwald dat initiatiefnemer was van de Eerste Ronde Tafel van de Vriendenkringen.
 
6. De nieuwsbrief van Meensel-Kiezegem is verschenen met het verslag van hun Herdenkingsweek in augustus 2016, zie Nieuwsbrief Meensel-Kiezegem, september 2016 (externe link).
 
7. Antwerpen weigert nog altijd goedkeuring voor het plaatsen van Struikelstenen voor joodse en niet-joodse slachtoffers van het nationaal-socialisme, zie Struikelt Antwerpen over de (weigering van) "Struikelstenen"?
 
8. Geen Duits pensioen voor oud-Oostfrontstrijders en andere collaborateurs, zie Geen pensioen voor Belgische Nazi's! Een initiatief van de Groupe Memoire/Groep Herinnering. Teken de petitie!
 
9. Hoe erg stoort u zich aan de Taalnazi-test van De Standaard?, zie opinie Jan Hertogen, ook op DWM 10/10/2016.
 
10. Breendonk
in de discussie: Een toekomst voor de Herdenking in Breendonk?, een update.
 
11. Een archief is een goede manier om de Herinnering voor de geschiedenis te bewaren, zie Linken naar de rijke archieven van de Auschwitz-Stichting en Soma-Ceges.
België heeft van alle landen het best haar persoonlijke dossiers bijgehouden, zowel van de slachtoffers van het nationaal-socialisme als van de daders en collaborateurs. Maar ook de tijdschriften van onder andere de Auschwitz-Stichting als van de Soma-Ceges (en haar voorgangers) zijn een rijke bron van informatie. Nu nog wachten op het bestuur van Dora of de verantwoordelijke uitgever Albert van Hoey van het Dora-Bulletin, die er mee begonnen is, om dit archief digitaal, dwz op het internet te ontsluiten.
 
Archieven tijdschrift Auschwitz-Stichting
   -
Archief Tijdschrift Auschwitz-Stichting (1982-2008)
   - Nieuw tijdschrift: Getuigen, tussen Geschiedenis en Herinnering (2009- )
 
Archieven tijdschrift Soma-Ceges
   -
Bijdragen en Cahiers Bijdragen Soma on-line
   - Bijdragen
tot de Eigentijdse Geschienis (BEG) - 1996-2011
   - Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis
(BTNG) - 2012-2014
   - Nieuwe nummers BTNG

 
12. Berichten van herinneringmemoire.be en hun linken zijn samengebracht op 1 blz, zie Berichten herinneringmemoire.be

 
Met vriendelijke groeten,
 
Lia Hermans en Jan Hertogen,
medewerkers www.herinneringmemoire.be

Contact: info@herinneringmemoire.be