Bericht nr 7 - 14 januari 2017

Aan de vriendenkring Sonnenburg
Aan de e-maillijst van
www.herinneringmemoire.be
 
Het bericht nr. 7 met alle linken kan je ook online bekijken langs Bericht 07 op herinneringmemoire.be. Wie zich nog wil inschrijven op de e-maillijst, voor bijkomende informaties of voor toezenden van lijsten, getuigenissen of informaties kan dit langs
info@herinneringmemoire.be.
  
 
Beste,
  
 1.
Herinnering Sonnenburg/Slonsk 2017
  
Voor het programma van de herdenking van de slachtoffers van het nazi-regime in Sonnenburg op 27/01/2017, zie de Flyer Sonnenburg in het Pools en het Duits. Deze info is erg laat toegezonden. Voor een verslag van de herdenking 2016 en andere info over Sonnenburg zie www.sonnenburg.be. Wie nog lid wil worden van de vriendenkring Sonnenburg kan dit melden langs info@sonnenburg.be.

2. NN-gevangen in Duitsland, uiteenzetting op 9/12/2016 in Bochum
  
Op 9 december 2016 werd op vraag van het Stadsarchief van Bochum een uiteenzetting gegeven over de Belgische NN-gevangen in Duitsland, de geëxecuteerden en overlevenden.
Het heeft ons toegelaten de bestaande info te bundelen en een beeld op te hangen van de 257 onthoofde Belgen in de executieplaatsen München, Dortmund, Wolfenbüttel, Köln, Brandenburg en Lingen. 157 van hen waren gevangene in de Kruemmede in Bochum waar nog altijd een tentoonstelling plaatsvindt, opgemaakt door Alfons Zimmer, en die integraal op het internet te exploreren is: zie www.getuigen.be/kruemmede.
 
 Uiteenzetting NN-gevangenen in het Duits,
PPT voor Office 2007 en later (met twee liederen)
 Uiteenzetting NN-gevangenen in het Duits,
PPT aangepast vanaf Office 2003
 Uiteenzetting NN-gevangenen in het Nederlands;
PPT, aangepast vanaf Office 2003
 
Der Partisan, The Partisan van Leonard Cohen in het Duits gezongen
 
Lied der Liederen, Theodorakis ut de Mauthausencyclus.

3. Overleden


Jean Dubois, overlevende van ondermeer Mauthausen, is op 94-jarige leeftijd overleden. In Het Belang van Limburg verscheen volgend artikel: "HBVL: Hij bleef tot het einde getuigen over de oorlog".

François Sneykers, jarenlang een geliefde gids in Breendonk werd op 14/01/2017 in Lede ten grave gedragen. Hierna de tekst van Achiel Six, die hij spijtig genoeg door een misverstand niet heeft kunnen voorlezen, maar die we hier graag aan iedereen ter lezing en als huldeblijk aan z'n goede vriend François opnemen:

"Als voorzitter van de Vereniging Breendonk afdeling Leuven wil ik uit naam van al de leden François danken en de nodige eer betuigen voor wat hij gedaan heeft ter herdenking van zijn vader en voor al de slachtoffers die dit hebben moeten doorstaan.

Jouw afscheidswens aan ieder van ons was:
Een toekomst waar tolerantie en verdraagzaamheid de pijlers zijn van een liefdevol leven. Dit is zo kenmerkend voor jou. Evenals de woorden die hij steeds gebruikte bij elke rondleiding in het Fort van Breendonk: “
Wat hier is gebeurd, mag nooit vergeten worden.” Gedreven, kundig in de materie en zeer expressief gaf hij vorm aan deze rondleidingen.

Wel François, deze woorden gebruiken wij nu ook voor u, wij zullen jou, je vriendschap en betrokkenheid ook nooit vergeten, Je was een goed mens.

Rust zacht François."

4. Enkele updates herinneringmemoire.be na het bericht nr 6 van 31/10/2015

Ondermeer de publicatie van de boekenlijst van het Nationaal Gedenkteken van het fort van Breendonk, en de update van de boekenlijst zoals aanwezig in de Kazerne Dossin. De meest uitgebreide boekenlijst van de Auschwitz-stichting (11.000 boeken) is ons beloofd. In al deze organisaties dient vooraf een afspraak gemaakt om de boeken te consulteren, maar probleem was tot nu toe dat er geen cataloog on-line beschikbaar is. Met deze lijsten wordt er enigszins aan tegemoet gekomen. Graag nog de lijst van de Auschwitz-stichting.


18/11/2016
Herinneringspaneel gedeporteerden Breendonk vanuit station Willebroek 9/11/2016
08/11/2016 www.memorialmuseums.org -Overzicht Herdenkingsoorden in Europa (En/De)
08/11/2016
Tentoonstellingen Internationaal - 2016/2017
08/11/2016 Boekenlijst Kazerne Dossin - 26/10/2016
08/11/2016 Boekenlijst Monument Fort van Breendonk - 25/10/2016
07/11/2016 Neuengamme - Totenbuch - 1.569 Belgische doden - Excel-lijst
07/11/2016 Herdenking Buchenwald-Breendonk op de begraafplaats Leuven - 01/11/2016

Ook de Tentoonstellingen internationaal zijn opgelijst alsmede een link naar  het meest volledige overzicht van herdenkingsoorden in Europa (Engels/Duits). Ook de Belgen in het indrukwekkende Totenbuch van Neuengamme werden door herinneringmemoire.be opgelijst en gepubliceerd. Tenslotte is er ook een uitgebreid verslag van de inhuldiging van een monumentaal info-paneel aan het station van Willebroek op 9/11/2016.

 
5.
Oproep
 
Graag data en plaats van herinneringsmomenten, nationaal en internationaal in 2017 bezorgen aan info@herinneringmemoire.be.

Met vriendelijke groeten en beste wensen voor 2017.
 
Lia Hermans en Jan Hertogen,
medewerkers www.herinneringmemoire.be

Contact: info@herinneringmemoire.be