Dora-Bulletin nr. 2017/2

Een jaar geleden schreven we er al over, het is teleurstellend dat de problemen met de zogenaamde 'vluchtelingenstroom' in Europa nog steeds geen oplossing kregen. De onderscheidene landen slagen er maar niet in om een regeling dienaangaande te treffen. De financiële verhoudingen en de economie in de wereld staan onder druk. De samenhang van de 28 Europese staten komt hierdoor in het gedrang. Een eerste gevolg is de 'brexit', en de aanstaande verkiezingen in Nederland en Frankrijk zorgen voor bijkomende spanningen.

Ook de 'opwarming van de aarde' zorgt voor ongerustheid. De wereldconferentie in Parijs kende een relatief positief resultaat, hetwelk echter wordt bedreigd door de mogelijke gevolgen van de uitslag van de verkiezingen in de V.S.

Laten we hopen dat er nog voldoende 'mensen van goede wil' zijn die aan een oplossing voor deze uitdagingen willen werken.

De tijd vliegt snel. Het einde van WO II ligt bijna 72 jaar achter ons. Niet te verwonderen dat er nog maar weinig ooggetuigen zijn die hun oorlogsgeschiedenis kunnen vertellen. Bij de start van KZ-Aussenlager Blankenburg-Klosterwerk bijvoorbeeld waren we met 500 gevangenen, waarvan 368 Belgen. Daarvan zijn er nu nog 3 in leven: Arthur Bovy (°14.5.1925), Louis Boeckmans (°20.6.1925) en mijzelf (°27.1.1924). Met het verdwijnen van de herinneringen uit eerste hand, moeten de jongere generaties het stellen met verhalen, documenten en foto's.

Zo zijn de kleinkinderen van Marcel Rosiers (PG 76119) met een verzamelalbum aangemaakt door hun ondertussen overleden moeder, op zoek gegaan naar de plaats waar hun grootvader in Duitsland begraven ligt (zie verder in dit bulletin). Ook de neef van Willem Thielens (PG 54198) zou graag willen achterhalen waar zijn oom juist verdwenen is, en doet nog een oproep naar informatie (zie verder in dit bulletin).

Het verhaal van de slachtoffers van de concentratiekampen komt eveneens weer tot leven op plaatsen zoals Breendonk, Buchenwald en Dora. Dit jaar hebben op maandag 10 april de herdenkingen plaats in KZ-Gedenkstatte Mittelbau-Dora en KZ-Aussenlager Ellrich-Juliushütte. De volledige agenda van de herdenkingsmomenten is te vinden op www.dora.de. Ikzelf zal echter niet deelnemen, het is te vermoeiend geworden.

Dankzij familieleden en sympathisanten blijft onze vriendenkring voortbestaan, zij dragen de werking ervan en houden de herinnering op peil. De algemene statutaire vergadering van 2017 heeft plaats op 14 mei. Meer details hierover vindt u verder in dit bulletin. De leden ontvangen een uitnodiging met de dagorde. Wij zien er alvast naar uit u te mogen verwelkomen.

— A.V.H. 75623 —