Redactioneel Kracht - NCPGR - 2017/2

Het woord van de Voorzitter

Misschien verbaast het u ons tijdschrift nu reeds te ontvangen, nog een hele poos voor het einde van het trimester. De reden is hiervoor is dat we verhuizen van de Regentlaan naar de Koninklijke Militaire School. Vanaf 1 april (neen, dit is geen aprilgrap) zal ons adres zijn: Renaissancelaan 30 te 1000 Brussel. Ons nieuwe telefoonnummer en ons nieuw e-mailadres kennen we voorlopig nog niet maar we zullen ze in editie 2-2017 van Kracht meedelen. Vanaf 3 maart starten wij met het inpakken van onze dossiers en kantoorbenodigdheden. Vanaf 10 maart zal het niet mogelijk zijn ons te

bereiken; dan worden de stekkers van de informati-caservers en de telefooncentrale van het IV-NIOOO uitgetrokken. De verhuizing zelf is geprogrammeerd voor 17 maart.

Deze tijdelijke verstoringen zullen ons echter niet hinderen bij de organisatie van de « Nationale Herdenking van de Politieke Gevangenen ». De affiche met betrekking tot deze plechtigheid vindt u hieronder. Dit gezegd zijnde, ik kan het niet laten enkele bedenkingen met u te delen die me achtervolgen omdat ze bij mij een beeld van onze maatschappij oproepen dat flagrant in contradictie is met de waarden die gekoesterd werden door onze Politieke Gevangenen en meer in het algemeen door al wie zich voor het goed van het VarWlanrl \r\7.pttpr\

Bij het overlezen van de gebeurtenissen van 2016 noteren we de op menselijk vlak bloedige bladzijden. Het jaar 2017 is gestart met de onthulling van de buitensporige financiėle honger van bepaalde vertegenwoordigers uit de politieke klasse.

Onze Confederatie heeft niet tot taak zich te mengen in het politieke leven en al evenmin filosofische meningen uit te spreken, maar die openheid van geest verbiedt ons niet een kritische blik te werpen op bepaalde gedragingen binnen de leidende kringen. En dit des te meer wanneer waarden worden getroffen die ons dierbaar zijn zoals de democratie die door onfrisse geldhonger aan het wankelen wordt gebracht. Voor vele politici is het de hoogste tijd om stil te staan bij die zin die we aan Albert Schweitzer te danken hebben : « Het voorbeeld is niet het beste middel om te overtuigen, het is het enige middel ». Daarom, Heren politici, nodig ik u uit tot meer waardigheid want het mag niet zijn dat onze democratie vandaag synoniem wordt van schijnvertoning. Het is beledigend voor de herinnering aan die mannen en vrouwen die een glorieuze naam dragen, die van Politieke Gevangene, en van wie de vaderlandslievende onbaatzuchtige handelwijze tijdens de oorlog 40-45 als enig doel had het verdedigen van de democratie, soms tegen de hoogste prijs.

Het is niet te laat maar hoogtijd om een andere houding aan te nemen en aan hen te denken : U zou u uw rol als vertegenwoordigers van de Natie waardig tonen.

Edmond EYCKEN