Bericht nr 18 -  15 april 2019
   Herinneringmemoire.be voor
slachtoffers van het nationaal-socialisme

Lees het
Bericht nr. 18 on-line
     

Aan de Vriendenkring/Amicale Sonnenburg
Aan verenigingen, belanghebbenden en al wie begaan is met
herinnering/herdenking van de slachtoffers van WO2.
 
Aan al degenen die herinneringmemoire.be willen ondersteunen tegen de strafklacht die op 28/03/2019 werd ingesteld bij de onderzoeksrechter tegen herinneringmemoire.be door de Groupe Mémoire - Groep Herinnering. Dit omdat "
De benaming van de website op zich reeds een strafrechtelijk misdrijf is, aangezien u de identiteit van de vzw (Groupe Mémoire Groep Herinnering, nvdr) trachtte te provoceren en u tracht uit te geven als zijnde verbonden aan de vzw. Quod non. Dit betreft natuurlijk diefstal. Cliënten verzoeken u onmiddellijk deze acties te staken, die laster, diefstal en belaging uitmaken. Daarom hebben zij een klacht bij de privacycommissie, alsook een strafklacht bij de onderzoeksrechter ingediend voor deze feiten. Voor wat betreft het symposium (van 30 maart 2019, nvdr) dienen wij er op te duiden dat zij niet zuilen aarzelen, voorzover u dit meent te moeten verstoren, de interventie van de politie in te roepen.". Zie de volledige Aanklacht van 28/03/2019 en ook de reeds verschenen info over de Groupe Mémoire - Groep Herinnering, Geschiedenis, Leden alsmede de huidige website www.gm-gh.be.

Update: De 2deWO herdacht: Bokrijk en Winterslag (Genk) en Het Geheim Executieoord in Hechtel, Maurice Thysen

1. Verslag Symposium Groupe Memoire Groep Herinnering van 30/03/2019

Chantal Kesteloot van Cegesoma heeft een erg interessant en lezenswaardig verslag gemaakt van het symposium met de mogelijkheid commentaren toe te voegen, zie Symposium du Groupe Mémoire - Groep Herinnering
op de website van Belgium WOII.
 
2. Site/Blog: Belgium WOII

Een wat moeilijk toegankelijke site Belgium WW2 (in het Frans, Nederlands of Duits) maar met uiterst rijk materiaal, na enig zoeken te vinden in de diverse rubrieken zoals bv Belgium WW2 - Artikels.

3. Herdenking Sovjetslachtoffers 2de Wereldoorlog op 10/05/2019 in Genk

Programma

10h 15 Samenkomst parking begraafplaats Genk, Hoogstraat 128 
10h 30 Optocht Monument Sovjet-krijgsgevangenen
           Toespraak - Liederen - Bloemenhulde
11h 00 Bloemenhulde aan de graven der R.A.F. vliegers

11h 15 Toespraak - Bloemenhulde aan het Erepark der Gesneuvelden Stad Genk

11h 30 Einde Herdenking en Verplaatsing naar de receptie

 

4. Over de postduif van Vindictive en Joseph Raskin

In samenwerking met  BISC, Belgian Intelligence Studies Centre, kan RUSRA-KUIAD, Royale Union des Services de Renseignement et d’Action – Koninklijke Unie der Inlichtings- en Actiediensten, u met genoegen uitnodigen voor een dubbele lezing op donderdag 16 mei 2019, om 14.00h,  in zaal ‘Egmont’ van de ‘Club Prins Albert’, Karmelietenstraat 24 te 1000 Brussel.

Wij kunnen U twee uitzonderlijke thema’s met twee even uitzonderlijke sprekers aanbieden:

 ‘The Secret Pigeon Post’ Gordon Corera

Deze onderzoeksjournalist van de BBC (British Broadcasting Corporation), zal zijn historische studie over de - weinig of niet gekende - Britse inlichtingendienst MI14(d) en ‘Operation Columba’ toelichten. Deze operatie bestond uit de organisatie van een communicatienetwerk tussen bezet Europa en Londen door middel van geparachuteerde postduiven. Deze duiven brachten de inlichtingenberichten naar Londen. Als voorbeeld van deze postdienst ging Gordon Corera uit van de Belgische IAD ‘Leopold Vindictive’. 

‘Pater Joseph Raskin en Leopold Vindictive’ Brigitte Raskin

Historica Brigitte Raskin schreef een boek over haar oom, de IAA Pater Joseph Raskin. Zij organiseerde een mooi herdenkingsweekend van 18 tot 21 oktober 2018, met een plechtigheid op 18 oktober, precies 75 jaar na de executie door onthoofding van drie IAA, Joseph Raskin, Hector Joye en Arsène Debaillie te Dortmund. Zij brengt dit verhaal van moed en zelfopoffering.

*** Vermits de ‘Club Prins Albert’ zich bevindt binnen een militair domein, dient U zich vooraf in te schrijven door een mail te zenden aan robin.libert@rusra-kuiad.be of per brief aan het adres in hoofding (*) en door storting van 5,- euro op rekening BE76 0000 0725 5495 van asbl RUSRA-KUIAD vzw. Gratis voor erkende IAA-ARA en voor studenten (vertonen van studentenkaart). De inschrijving is definitief na ontvangst van de betaling. Wie niet ingeschreven is kan geen toegang tot de kazerne krijgen.
(*) Meedelen: NAAM, Voornamen, adres, geboorteplaats en -datum.  

 5. NMBS en de facturen aan de nationaal-socialisten in WO2

De NMBS, zoals alle spoorwegen in de door de nazi's bezette landen, hebben ingestaan voor het transport van tienduizenden politieke gevangenen, van 29.000 joden en 400 Roma en Sinti, van 100.000 vrijwillige arbeiders en 250.000 dwangarbeiders naar Duitsland. Hiervoor hebben zij facturen voorgelegd aan hun opdrachtgevers en ze zijn er voor betaald, er zijn duizenden opdrachten gegeven om al deze treinbewegingen in goede banen te leiden. Waar bevinden zich hiervan de archieven, wie beheert ze, hoe kan men er zich toegang toe verlenen. Allemaal voorafgaande vragen wil men eventueel restitutie vragen (en krijgen) zoals recent in Nederland en Duitsland het geval was.

Op een vraag van herinneringmemoire.be aan de NCPGR om hiervoor stappen te ondernemen werd als volgt gereageerd:
"I
n antwoord op uw mail van 07/02/2018 herhaal ik dat de Raad van Bestuur van de NCPGR besloten heeft om geen stappen te ondernemen mbt de medewerking van de NMBS aan de deportaties naar Duitsland in WO2." Waarvan acte.

De vragen blijven echter en wie kan en wil er een antwoord opgeven?

6. Zal de beiaard op 2 mei 2019 in Antwerpen opnieuw Annie Rutzky spelen?

"
In 1977
was Jozef De Beenhouwer laureaat van de Annie Rutzky-prijs voor jonge muzikanten van het Conservatorium in Antwerpen. Hij  vertolkte naar aanleiding daarvan een pianowerkje (Scherzo) van Annie Rutzky. Dat  werkje werd ook bewerkt voor beiaard en door Jo Haazen uitgevoerd op de beiaard van de kathedraal van Antwerpen", zo deelde ons Luc van Hove mee op 15/01/2018. Hij was zelf een laureaat van de Annie-Rutzky prijs in 1981.

Naar aanleiding van de laatste toekenning van de Annie Rutzky-prijs aan Stefaan De Schepper lichtte haar oudere zus Berthe, Mevr. Vaz-Rutzky in de Nieuwe Gazet 25/05/1991 het ontstaan van de prijs toe:
"Annie Rutzky , een begaafde pianiste stierf op het einde van de oorlog in Auschwitz. Om getalenteerde jongeren een hart onder de riem te steken werd de prijs in het leven geroepen." Over het leven van Annie Rutzky schreef Marie-Thérèse Buyssens, ook een oud winnares van de Annie Rutzky prijs in 1969, La biographie d'Annie Rutzky, 1970.

Annie Rutzky kreeg als joodse geboren Antwerpenaar in 1942 verbod om nog les te geven en te volgen in het Conservatorium. Ze was getrouwd met Nico Workum, een burgelijk ingenieur, afgestudeerd aan de universiteit van Gent, later werfleider bij de bouw van het Albertkanaal en
ingenieur-architect bij het bestuur Post en Telegrafie in Brussel. Hij was ook voorzitter van de Joodse sportvereniging Maccabi en waarnemend voorzitter van de Israëlitische gemeente in Antwerpen. Vanuit die functie werd hij gedwongen lid van de door de nazi's ingestelde Vereniging van Joden in België, de Jodenraad. Na de oorlog werd Nico Workum, intussen samen met z'n vrouw en 5 andere familieleden in Auschwitz vermoord, in verdenking gesteld wegens medewerking met de bezetter. Deze klacht werd geseponeerd.

De oudste zus van Annie Rutzky wist langs Portugal te ontkomen en naar Canada te verhuizen. Zij was erg verbitterd omdat haar vader en jongste zusje, Annie Rutzky België niet ontvlucht waren. Samen met haar man Vaz, stelde ze de Annie Rutzky-prijs in als nagedachtenis aan haar zus, dit met ondersteuning van de Provincie Antwerpen.

Op 2 mei 2019 zullen voor alle 7 in Auschwitz vermoorde leden van de familie Rutzky Struikelstenen ingemetseld worden. De actie en de kaddisch die Evelyn Fine in januari 2018 heeft uitgesproken aan de laatste woonplaatsen van haar familie in de Lange Leemstraat en de Velodroomstraat, zie het verslag in
BuG 379 on-line, en de opinie van Marcel Sel hebben het verschil gemaakt en de Antwerpse bestuurders doen beslissen om Struikelstenen ook toe te laten in Antwerpen. Enkel München laat dit nu als enige stad in Europa nog niet toe.

Op 2 mei zal de dochter van Berthe Vaz-Rutzky samen met een kleinkind en de Portuguese familie die hen heeft helpen ontkomen, alsmede Evely Fine, de half-tante van Annie Rutzky aanwezig zijn bij de plaatsing van de stenen voor de laatste woonplaatsen.

Vooralsnog is er geen toezegging tot medewerking door het Vredescentrum, nochtans mee opgezet door de Provincie Antwerpen, die mede-initiafnemer was van de Annie Rutzky-prijs. Ook werd geen nieuws vernomen van de Stad Antwerpen die de officiële vraag kreeg voor een ontvangst op het stadhuis, iets wat in alle andere steden waar struikelstenen gelegd worden wel gebeurt. Hopelijk zal het Conservatorium van Antwerpen de eer betuigen aan haar door de nazi's (en hun gewillige medewerkers in Antwerpen en België) vermoorde studente, leerkracht en uitzonderlijk talent in compositie, uitvoerder en als schrijfster. Ook van de joodse gemeenschap geen nieuws, ook al was Nico Workum in uiterst moeilijke omstandigheden waarnemend voorzitter van de Israëlische gemeenschap in Antwerpen. Zal Antwerpen ook hier blijven uitblinken in wegkijken en laten gebeuren waar samenhang, solidariteit en het opnemen van verantwoordelijkheden en herstel aan de orde zijn?

Oproep aan Jo Haazen, en wie met hem contact heeft:

Kan Jo Haazen de partituur van dit Scherzo van Annie Rutzky nog eens opsporen en het op 2 mei 2019 nog eens over Antwerpen laten weerklinken op het ogenblik dat de Struikelsteen zal ingemetst worden voor haar laatste woonplaats, voor ze naar Dossin en dan naar Auschwitz werd gedeporteerd om er gedood te worden omdat ze joods was?

7. Vergeten verzet, de Scheepsherstellers van Mercantile

Zie:
30 scheepsherstellers van Mercantile kwamen niet terug van de kampen
  

Met vriendelijke groeten,

Namens de Vriendenkring Sonnenburg,

Lia Hermans en Jan Hertogen, medewerkers

www.herinneringmemoire.be

info@herinneringmemoire.be