Oproep Ronde Tafel in Nooit meer/Plus Jamais 2015/2

 

Welke toekomst voor onze Vriendenkringen? -

  
 Velen van ons zijn ongerust over de toekomst van de verenigingen die na het einde van de Tweede Wereldoorlog werden opgericht door de overlevenden van de verschillende concentratiekampen. Hierbij had elke oud-gevangene het op zijn hart om te allen prijze de herinnering aan de kameraden die in gevangenschap waren omgekomen levend te houden.

Voor hen was het van levensbelang om de strijd voor de vrijheid verder te zetten : een vrijheid die duur werd betaald en waarvoor vele makkers en vrienden hun leven hadden opgeofferd. De oud-gevangenen hebben zich altijd ten volle ingezet en doen dit nog steeds met een indrukwekkende vastberadenheid. Wij, kinderen en kleinkinderen van de gevangenen in de naziconcentratiekampen, hebben aan onze vaders en grootvaders beloofd om in de mate van het mogelijke hun waardig en rechtmatig werk om de herinnering levend te houden verder te zetten. Ook al zijn we overtuigd van onze verantwoordelijkheid, toch stellen we vast dat we in de eerste plaats de laatste getuigen, die we sinds vele jaren vergezellen, en vooral het grote publiek moeten overtuigen van de legitimiteit en de rechtmatigheid van onze acties. Hoe kunnen we hierin slagen ?

We zijn tot het besef gekomen dat alle vrienden die we ontmoeten op de vaderlandslievende plechtigheden en de herdenkingen die dit bijzondere jaar van de 70ste verjaardag van de bevrijding markeren, dezelfde bedenkingen maken. Om die reden willen we graag een rondetafelgesprek organiseren, zodat we ideeŽn kunnen uitwisselen over de concrete doelstellingen die nodig zijn voor het overleven van onze respectievelijke verenigingen.

Indien u zich aangesproken voelt door dit voorstel, vragen we u om ons uw contactgegevens - e-mail of postadres - door te geven op : bulletin.buchenwald@hotmail.com of via ons secretariaat. We zullen u dan contacteren en een agenda voorstellen om rond de tafel onze ideeŽn met elkaar te bespreken.

We rekenen op u om ons werk dat meer dan ooit nodig is verder te zetten.

Isabelle Wynen