Tijdschriften

 
- Kracht/L'Effort nr. 1/2018 - Een integrale publicatie op het internet
-
Onafhankelijkheidsfront Mechelen (Of-pa) - Archief nieuwsbrieven 1991-2015

- Nooit meer, Plus jamais 2015/2 - Vriendenkring Buchenwald in samenwerking andere vriendenkringen. Het tijdschrift bestaat enkel op papier, op de Ronde Tafel van de vriendenkringen werd gevraagd  om voorstellen voor een netapplicatie te doen tegen 9 juli 2016 - dit is het voorstel van de vriendenkring Sonnenburg.
- Vriendenkring Neuengamme 2015/3 (externe link)
- Meensel-Kiezegem '44, Maart 2016 (externe link)
- Dora-Bulletin, proeve voor opbouw van een archief.
-
Nieuwsbrief Meensel-Kiezegem, september 2016 (externe link)