Bulletin trimestriel de l'Amicale des Prisonniers Politiques de Dora asbl
Driemaandelijks tijdschrift Vriendenkring Politieke gevangenen Dora Vzw
Verantwoordelijke uitgever/Editeur responsable: Albert Van Hoey