Vriendenkring Esterwegen

  
  Bestuur:
 
Erevoorzitter Philip Claes
Voorzitter Bernard Theunis, Markiezenlaan 7 B-3210, Linden
Tel: 0474/97.51.58
Secretaris & Penningmeester:

 

Nicole Desloovere, d'Oultremontstraat 26A-b4 B-1040 Brussel
Tel/Fax: 02/736.65.03
GSM: 0498/72.62.05
des
lovere.nicole@yahoo,fr
Leden Jos Van der Stichelen
Hilde Vivijs
Frank Beuckelaers