Prijzen Auschwitz-Stichting 2016
Stadhuis Brussel

zie flyer: Prijzen Auschwitz-stichting 2016.

 
Laureaten:
- Prijs Auschwitz-Stichting: Dimitri Roden,
oud-medewerker Nationaal Monument Fort van Breendonk, voor z'n doctoraal proefschrift voor de RUGent:  "In naam van het Duitse volk! Het Duitse krijgsgerecht en de openbare orde in bezet België".
- Prijs Auschwitz-Stichting-Jacques Rosenberg: Laurence Schram,
medewerkster Kazerne-Dossin, voor haar doctoraal proefschrift voor de ULB: "La Caserne Dossin à Malines 1942-1944. Histoire d'un lieu."
- De onderzoeksbeurs van de Auschwitz-Stichting: Christina Seewald Juhàsz voor haar onderzoek: "Auschwitz Überlebende: Sprachblockaden im juristichen erinnerungstextlichen Diskurs."
 
 
Staatssecretaris Elke Sleurs was verontschuldigd maar vice-minister presidente en minister van Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap, Hilde Crevits en de vertegenwoordiger van de vice-minister president van de Waals-Brusselse Federatie, Jean-Claude Marcourt, samen met burgemeester Yvan Mayeur waren wel aanwezig, samen met een honderdtal aanwezigen in de luisterrijke Gotische zaal in het stadhuis van Brussel.

Yvan Mayeur en de stad Brussel hebben vanaf het begin van de prijzen onderdak verleend aan de Auschwitz-Stichting. En de recente verhuis van de Stichting naar een betere locatie beheerd door het OCMW, zet deze lijn voort.
 
De vertegenwoordiger van de vice-president van de Waals-Brusselse Federatie Jean-Claude Marcourt, haalde ongemeen scherp uit naar Turkije, waar de academische vrijheid ten gronde is aangetast door het ontslag van tientallen professoren en de sluiting van enkele universiteiten.

Hilde Crevits beklemtoonde het continue werk dat diende geleverd voor de sensibilisering van jongeren voor de problematiek van oorlog en mensenrechten. Misschien kan zij de toegangsprijzen van Kazerne Dossin en de recent verhoogde toegangsprijzen in Breendonk voor de helft of waarom niet volledig subsidiëren? En de realisatie van de tentoonstelling over de Kinderen van Izieu, nu enkel in het Frans ter beschikking van de scholen, in een Nederlandstalige versie (kostprijs 2.000€ voor realisatie, de Nederlandse vertaling is beschikbaar) ter beschikking stellen van de scholen, en waarom niet in samenwerking met de Auschwitz-Stichting?

Dimitri Roden kreeg de gelegenheid om in het kader van z'n werkzaamheden voor het Monument Fort van Breendonk z'n doctoraat uit te schrijven. Hij verwerkt de 10.000 dossiers van het Duitse oorlogsgerecht en vond 1.200 doodvonnissen waarvan 900 uitgevoerd in België. Dit binnen het zogezegde 'oorlogsrecht' maar daarbuiten tredend en de grenzen aftastend bleef niets meer over van de thesis van Von Falkenhausen na de oorlog, "dat het allemaal nog zo erg niet geweest was dank zij hem". De NN-decreten en hun consequenties bleven in de korte samenvatting buiten beeld, daarvoor is het de publicatie van z'n doctoraat afwachten.

Laurence Schram was zichtbaar aangedaan door deze prijs die ook de naam draagt van Jacques Rosenberg die Auschwitz overleefde en wiens vrouw de prijs kwam overhandigen en ook enkele woorden tot de zaal richtte. Laurence stelt dat het in feite de eerste maal is dat wat in de Kazerne Dossin gebeurd is tussen 1942 en 1945 van binnenuit beschreven en gedocumenteerd wordt. Het was een essentieel onderdeel in de keten die effectief naar de vernietiging van de joden in België heeft geleid. Ook zij kon zich binnen haar werkzaamheden voor de Kazerne Dossin vrijmaken om haar doctoraat uit te schrijven.

Jacques Rosenberg stond mee aan de basis van de oprichting van Auschwitz-Stichting in 1980, vooral om een antwoord te bieden aan het toenmalige negationisme. En allicht ook om de 'linkse' weerstand onder de joden, vooral in Brussel mee voor de geschiedenis te bewaren. Gesticht als een vooral Franstalige vereniging zoekt de Auschwitz-Stichting nu ten volle zich aanwezig te stellen in de Nederlandstalige gemeenschap. Het mee verwezenlijken van een Nederlandstalige realisatie van de tentoonstelling over de kinderen van Izieu, project dat trouwens loopt tot 2019, kan haar zichtbaarheid zeker verhogen. Als meteen ook de 8 reeds gereedgemaakte Struikelstenen voor de acht kinderen die vanuit Antwerpen in Izieu een onderkomen en bescherming vonden, en die nadien naar Auschwitz werden getransporteerd om er gedood te worden, ook een plaats kunnen krijgen voor hun laatste woonplaats, dan vallen de verschillende stukjes van een moeilijk te leggen puzzel in elkaar.

En wanneer worden nog eens onderzoekers ingezet, ondermeer voor de geschiedenis van de niet-joodse slachtoffers, om de misdaden van het nationaalsocialisme verder of voor het eerst ten gronde te onderzoeken en te documenteren?

Voorzover bekend was enkel Olivier Van der Wilt, conservator van Breendonk van de niet-joodse herinneringstraditie aanwezig.

Enkele toespraken zijn aangevraagd, ondermeer deze van de voorzitter van de Auschwitzstichting,  maar nog niet toegekomen

De plechtigheid werd afgesloten door het Het Nox String Quartet met de Quatuor van Chostakovitch n°8 op 110 in do mineur, opgedragen aan alle slachtoffers van oorlog en fascisme. De geluidsopname van delen van de uitvoering zijn hieronder te vinden.
 
Hieronder een foto-impressie, beginnend en eindigend op de Grote Markt in Brussel
 De moderator, alle aankondigingen in de twee talen


Ivan Mayeur, burgemeester van Brussel


Vice-minister president en Dimitri Roden luisteren aandachtig
 

De voorzitter Henri Goldberg van de Auschwitzstichting geeft toelichting bij de prijzen
(Toespraak gevraagd)


 

Toespraak directeur Auschwitz-Stichting Frédéric Crahay doet mededeling van de laureaten


Vice-president Hilde Crevits herinnert oa aan de val van de muur, een wat ongelukkige
vergelijking met de bevrijding, 72 jaar geleden, van het vernietigingskamp Auschwitz.


 Dimitri Roden, prijs van de Auschwitz-Stichting 2016


De weduwe van Jacques Rosenberg, mevr. Andrée Caillet (toespraak gevraagd)


De boodschap van mevrouw Rosenberg wordt verder gelezen.


Namens vice-president Jean-Claude Marcourt geeft Jean-Christopg Leloup
een duidelijke politieke boodschap voor Turkije
 

Laurence Schram


Het Nox String Quartet - Quatuor van Chostakovitch n°8 op 110 in do mineur
Het einde van de Largo en het Allegro motto (Audio)


Quatuor van Chostakovitch n°8 op 110 in do mineur -
Allegreto, Larog en Largo


 


 


En een korte video met de
Grote Markt in panoramabeeld