Herdenking Breendonk 21/09/2016 - met 115 foto's - Verslag en foto's jh

 
Elke jaar verzamelen afgevaardigden van de belangrijkste landen en vooral ook de vriendenkringen en herdenkingsorganisaties van alle kampen in Breendonk, dichtbij de executiepalen waar tientallen gevangenen werden geëxecuteerd. Samen met de herdenking op de Nationale Schietbaan in april is de Herdenking in Breendonk een maatschappelijk belangrijk evenement.

Maar niet alleen op de Schietbaan, ook in Breendonk was geen enkel TV-station aanwezig. Deze afwezigheid trekt in feite een streep door alle mooie woorden en verklaringen dat er nooit meer oorlog mag zijn. Herdenking is ook een teken van verzet tegen bestaande oorlogen en het moet de nieuwe generaties verzekeren van een blijvende vrede. De Herdenkingsorganisaties kunnen best dringend eens samen zitten om deze omerta, dit georganiseerd mediazwijgen te doorbreken.

De toespraken waren, zoals in het verleden, een bevestiging van deze status quo met vooral als doel de betoelaging met enkele duizenden euros van de herinnering van niet-joodse slachtoffers te behouden en te beveiligen tegen de besparingen. En die van de minister dat het belangrijk is deze weinig centjes verder te voorzien. Geen enkele stem wordt gehoord om, zoals de Vlaamse betoelaging van de herinnering aan joodse slachtoffers van 1,5 mio € per jaar waarmee zestien voltijdse krachten kunnen geëngageerd, en een betoelaging van 23,5 mio voor de Kazerne Dossin, ook een minimale investering en betoelaging te eisen van de federale overheden, de gemeenschappen en de gewesten.

De installatie en permanente betoelaging van een herdenkingscentrum voor alle slachtoffers van het nationaalsocialisme dient dringend gerealiseerd. Met alle slachtoffers worden weerstanders, gedeporteerden, gegijzelden, joden en niet-joden, slachtoffers van de V1 en V2 bombardementen alsmede de dwangarbeiders die met hun arbeid mee in de oorlogsproductie stonden, de krijgsgevangenen en slachtoffers van bombardementen van geallieerden bedoeld. De nieuwe NCPRG met haar nieuwe voorzitter Edmond Eycken  is het best geplaatst om hierin het voortouw te nemen en een project, met een budget voor zulk een herinneringscentrum voor te stellen. Kortelings zal de NCPGR het reglement beslissen waaronder vriendenkringen deel kunnen hebben aan haar organisatie. Ook de verdere organisatie van een Ronde Tafel van vriendenkringen, die op 19/02/2016 haar eerste samenkomst had kan hiervoor mee het perspectief uitttekenen. Achiel Six is alleszins al gevraagd om een lokaal te zoeken voor een volgende samenkomst.

Alle toespraken zijn toegzeonden en worden ook verdere in de reportage gelinkt.

Toespraak Generaal Somers
Toespraak minister Vandeput
Toespraak Edmond Eycken - Nl - Toespraak Fr

Martelarenlied Breendonk (2de en 3de strofe) in uitvoering militaire kapel en koor
De Veensoldaten, in uitvoering militaire kapel en koor

Verslag op de website minister Vandeput (met 10 foto's)

http://www.vandeput.fgov.be/nl/minister-steven-vandeput-woonde-de-72ste-ceremonie-bij-als-eerbetoon-aan-de-ex-gedetineerden-van-het

 
Met de bus van Leuven naar Breendonk: De bus pikte ons op in Leuven na enkele stopplaatsen. Elk jaar groeit het aantal leden van comités en vriendenkringen, die onder leiding van het gewestelijk Breendonkcomité van Leuven, het enige dat nog bestaat trouwens, naar Breendonk afzakt. De afdeling Leuven, met Achiel Six als alles(voor)zienende organisator werd speciaal vermeld in de toespraak van Generaal Somers. Vanaf de A12 werd eerst het herinneringsmonument vanuit de bus begroet, indertijd ingehuldigd maar geplaatst buiten het domein van Breendonk omdat het een 'socialistisch' initiatief was terwijl het bestuur eerder onder katholieke noemer stond van de heer Levy. Dat de koning toch het beeld ingehuldigd heeft is een van de grote contradicties en tekens van tegenspraak die Breendonk nog altijd meedraagt. Misschien dat daarom de militaire omkadering (en financiering) van het monument voor een ideologisch evenwicht kan zorgen.

 


Traditioneel verzamelen de vlaggendragers aan de treinwagon


Apocalyps


 

Instructies voor de vlaggendragers die op het terrein wat geïsoleerd worden


Welk beest zou dat zijn?
Alle stoelen op de juiste plaats


Ook Ierse en Engelse vlaggendra(a)g(st)ers


De personaliteiten krijgen hun plek op de tribune toegewezen


 

 

Minster Vandeput, oud-Generaal Somers, Burgemeester van Willebroek
en hoge militairen wachten op de Koninklijke vertegenwoordiger


Het duurt en duurt, en iedereen moet wachten


De militaire kapel wacht om de Brabançonne in te zetten


De grenadiers zetten zich in formatie, de vlag van de NCPGR ontvouwt zich


Laatkomers dreigen in de weg te staan van de Koninklijke vertegenwoordiger


Probleem opgelost


 

Pro Belgica met hun typische sjaal kijkt toe


 Minister Vandeput begroet de vertegenwoordiger van de Koning
 Groet door de Koninklijke vertegenwoordiger


 De aanwezigen kijken toe - De openstaande plaatsen zijn voor de tientallen leerlingen van scholen


Groet met de vlag, door ze schuin te houden, voor de aanwakkering van de vlam


De Breendonk vlag van de NCPGR
 
De vlag van de NCPGR wappert naast deze van België, Europa en Willebroek


 Een fakkel aangestoken aan de vlam bij de onbekende soldaat wordt aangedragen
 

 

De vlam wordt aangewakkerd door de vertegenwoordiger van de Koning met de hulp van Somers


  Generaal Somers begroet het publiek en houdt de eerste toespraak -
Toespraak Generaal Somers
 

 

Martelaarslied Breendonk (2de en 3de strofe) - Tekst Joseph Loosen, Muziek Wim de Antwerpenaar


Minister Vandeput brengt de geschiedenis van het Fort in herinnering, beklemtoont de
pedagogische opdracht en stelt dat de financiering wordt gewaarborgd-
Toespraak minister Vandeput


Paul Baeten, de derde oudste overlevende van de kampen, is een kritische toehoorder


Het lied van de Veensoldaten, in uitvoering door de militaire kapel en koor


Edmond Eycken, de nieuwe voorzitter van het NCPGR -
Toespraak Edmond Eycken - Nl - Toespraak Fr
 

 Kransneerlegging aan het eregraf door de Koninklijke vertegenwoordiger


 

Kransneerlegging door vertegenwoordigers van de Kamer en de Senaat


 Kransneerlegging door Minister Vandeput


De Evenementenverantwoordelijke helpt de afgevaardigden van de Franse en Duitse gemeenschap


De vertegenwoordigers van Duitsland leggen bloemen neer en brengen de groet


 De krans van de Duitse ambassade naast deze van de Belgische Koning. Zoals op de Belgian
Memorial Dag (WO1) van 16/09/2016 waar de Duitse vertegenwoordiger, kolonel Janke de eer betoonde aan de slachtoffers, en ook de Duitse militairen aanwezig waren en waar de Duitse hymne gespeeld werd, zo is ook in Breendonk de Duitse ambassade vertegenwoordigd voor een eerbetoon aan de slachtoffers van het nationaalsocialisme bij het het eregraf op het plein in Breendonk
 

Amerikaanse, Franse, Nederlandse, Britse  vertegenwoordigers leggen kransen neer


André Flahaut als minister in de Brusselse en Waalse gemeenschap


Van een krans blijft de vertegenwoordiger afwezig, daar wordt niet mee gelachen


De regie doet of haar neus bloedt, ze weten het ook niet.


De vlag met de bloedvlek van Breendonk, altijd gedragen door Pierre Neuhard


Louis Boeckmans, geassisteerd door Achiel Six legt de Breendonkkrans neer


 


 

Louis Boeckmans, de oudste nog levende overlevende met band van de Leuvense Breendonk groep


Jongeren uit Anderlecht, Ganshoren en Waregem maken zich op voor hun bloemenhulde


De vertegenwoordiger van de Koning, minister Vandeput (N-VA) en Lahaut (PS) kijken toe


 

 

 

 De verenigingen worden opgeroepen voor de bloemenhulde aan de executiepalen


 De vertegenwoordigers van Breendonk Leuven


Voor elke vereniging een nummer, een scout en een vertegenwoordiger


 


Voor de eerste maal ook een krans van de vriendenkring van Sonnenburg/Slonsk
  

   

 

Vanuit de verte kijken de Vaandeldragers toe - Waarom de vaandels niet dichterbij?

Enkele kransen dichter bekeken


Vrienden Fort van Breendonk


 

 

 8 mei Comité Mechelen


Allicht Groupe Mémoire - Groep Herinnering
Groupe/Groep Mémoire-Herinnering (Site Yves Louis), Geschiedenis, Leden


Leerlingen van Anderlecht, Ganshoren en Waregem waren aanwezig
Het lied van de weerstand


Mr. Langeloos, de 2de oudste overlevende van de kampen


   

 Ierse en Engelse vlag groeten tot op de grond - Merk de vlag van Vinkt (met meer dan 100 doden)
De vertegenwoordiger van de Koning verlaat het terrein.
De burgemeester van Willebroek en minister Vandeput


Afspraken om broodjes te eten in Willebroek met de bus van Leuven en Louis Boeckmans