73ste 'bedevaart' naar het Gedenkteken Fort van Breendonk
      

Breendonk, waar de Cyriel Verschaevestraat nog altijd getolereerd wordt,
en 40 gedeporteerde verzetsstrijders van de Zwarte Hand woonden in Puurs.
Er was geen krans aanwezig voor de 76 gedeporteerde Zwarte Hand-leden die
in Breendonk gevangen zaten, een dieptepunt voor de politiek en het plaatse-
lijk herdenken. Wanneer het verzet van NCPGR, het War Heritage Institute
en het Gedenkteken Breendonk tegen de Cyriel Verschaevestraat in Breendonk?
 
Martelaarslied Breendonk (mp3 geluidsopname)
Martelaarslied Breendonk op Youtube               

Zoals steeds bij oorverdovende afwezigheid van pers, radio of tv vond traditioneel de 73ste herdenking plaats aan het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk", nu in organisatie van het War Heritage Institute.

Dit instituut, waarvan we graag nog eens een volledig organigram zouden zien, heeft met haar voorlopige voorzitter Dhr Jappaert, de spits afgebeten in de toespraken en heeft klaar en duidelijk de herinnering aan de politieke en andere gevangen in Breendonk in de picture gesteld. Ook vermelde hij dat het War Heritage Institute (graag ook een volwaardige Nederlandstalige naam) de 'voogdij' waarnam over het 'zelfstandig' functionerend Gendenkteken van Breendonk. Dat zouden we toch graag allemaal eens wat beter verduidelijkt zien. Maar goed, Minister Vandeput putte zich uit in de Herinnering en Herdenking die wezenlijk aan de politieke gevangen diende verbonden, en ook Edmond Eycken betoonde zich erg meegaand door te stellen dat na de grote twijfel en verslagenheid, nu de zekerheid van het zelfstandig lunnen werken aan Herinnering gevrijwaard was en dat het NCPGR 'gerustgesteld' was.

Zien wat volgend jaar de boodschappen zullen zijn.

Dit verslagje met enkele snapshots starten we evenwel met een primeur, nl het Martelaarslied van Breendonk, geschreven en getoondicht door Joseph Loosen en Wim de Antwerpenaar (beiden in de kampen gestorven), en tot ons gebracht door Louis de Knikker die het jaarlijks zong op de NCPGR vergaderingen. Op vraag van François Decoster zong hij het voor aan het koor Trinitas die het met muzieknoten op papier zette, zodat verschillende koren en de militaire kapel het op de Breendonkherdenkingen zijn beginnen zingen. In 2017 bracht het koor van de Europese Unie met een prachtige soliste samen met de militaire kapel er een adembenemende versie van.

Martelaarslied Breendonk (mp3 geluidsopname, door iedereen te downloaden en te verspreiden)
Martelaarslied Breendonk op Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=kP47xeyWNyE

Martelaarslied van Breendonk
door Wim den Antwerpenaar en Joseph Loosen

In het grauw der troostelooze dagen
Schept een schaar van 't Breendonk kamp
't Juk der slavernij dat w'immer dragen
Maakt ons aller bestaan tot een ramp

Refrein

Wij vroeten in d'aard
Wij zwoegen bezwaard
Wij vullen de wagens met grond en met steen (bis)
Maar wij hopen op vreugd na geween (bis)

Stroef en strak staan die droevige gezichten
Wijl we delven en spitten terrein
Maar de hartversterkende berichten '
Brengen hoop en vreugde in ons brein

Naar huis en kind gaan onze gedachten
Naar hen die deelden in ons bestaan
Maar onwrikbaar blijft bij ons 't verwachten
Om weer vrij en blij naar huis te gaan

Eens toch ruilen wij onze gewaden
Vluchten wij dit kamp van haat en nijd
Maar toch zullen wij ons kameraden
In ons harte sluiten voor altijd

Uitgever: Verbond Breendonk Leuven

De opname is amateuristisch omdat, na mail en vraag aan de verantwoordelijken, er toch geen minidisk aanwezig was bij de mannen van de geluidsinstallatie om het lied te registreren. Het leger heeft wel aangeboden aan het koor om een opname te verzorgen in de studio in Peutie van het Martelaarslied en desgevallend van andere liederen. Maar intussen is het niet alleen behelpen, men kan zich onderdompelen in het lied, de tekst volgen (de tweede strofe is wel weggevallen in de live versie in Breendonk) en na enkele keren het refrein meezingen. Zoals Achiel Six ooit vertelde, werd het lied ook telkens door de Breendonkgroep op de Kermis van Leuven gezongen, dan wel in een aangepaste versie zoals François Decoster ook in z'n boek vermeld: "Jefke Loosen en Louis de Knikker lagen naast elkaar in blok vijf en 's avonds voor ze slapen gingen zongen ze nog zachtjes liedjes. Het martelarenlied van Breendonk dat Jefke met Wim de Antwerpenaar samen bewerkt hadden in Breendonk en dat Jefke nu aanleerde aan Louis. Maar zij wijzigden de zin "wij vullen de wagens met zand en met steen', in Buchenwald in 'wij vullen de bakken met grond en met stront", zie Decoster François & Roger, Van Breendonk naar Ellrich-Dora, 2006 voor het volledige verhaal.

Terechtgestelden in Breendonk. Op de foto klikken voor een vergroting zodat men de
namen kan lezen. Nogmaals op de vergroting klikken om terug te keren naar deze blz.
De vaandeldragers, nog altijd mijlenver verwijderd van de executieplaats en bloemenhulde


Bij het Martelaarslied is de 'bloed'vlag van Breendonk hét symbool, gedragen door Pierre Neuhard


De afgevaardigde van de koning en andere hoogwaardigheidsbekleders komen toe.


De voorlopige voorzitter van het War Heritage Institute wacht op de afgevaardigde van de koning
 

Vlam Onbekende Soldaat wordt aangedragen voor ontsteken vlam bij het eregraf
 

De vertegenwoordiger van de koning brengt de vlam over.


De vlag van het NCPGR domineert de gehele plechtigheid
  

 

Edmond Eycken van de NCPGR voert als 3de spreker het woord
 

De afgevaardigde van de Duitse ambassade draagt zelf de bloemenkrans namens Duitsland
 

Toch een gevoelig moment, zowel voor de vertegenwoordiger als voor het aanwezige publiek
 

De afgevaardigde van de Duitse Ambassade, wanneer mag hij z'n gedachten eens uitspreken?


Sonja Beck namens De Kamer, alle gestelde lichamen leggen bloemen neer


De vertegenwoordiging van het Verbond Breendonk en de NCPGR leggen kransen neer
 

Achiel Six, Vital Craeninckx en Edmond Eycken
 

 

De officiële vertegenwoordigers van Rusland, Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Verenigde Staten


De krans van de Ambassade van de Duitse Bondsrepubliek
 

Vredig naast de krans van de Russische Federatie


Erg betekenisvol toch, Rusland en Duitsland verenigd in het herdenking van WO2 en de Nazi-misdaden die in Rusland 27 miljoen slachtoffers gemaakt hebben is best wat mediatieke aandacht waard. Wordt er trouwens een persmap opgemaakt met alle toespraken van de herdenking, is er een voorafgaande persconferentie, kan er geen bijkomend 'programma' gemaakt met andere activiteiten, debat, ontmoetingsmogelijkheden, kunnen de overlevenden niet meer in de picture komen, bv door met hen een persmoment te voorzien enz. Zijn dat geen prioriteiten voor het vernieuwde NCPGR, het War Heritage Institute en vooral ook het Gedenkteken Breendonk zelf?


Jongeren leggen elk een roos bij het eregraf


 

 

 

 

 

De kransen van vriendenkringen, verzetsorganisaties, herinneringsverenigingen, individuelen


Herbart, de evenementenverantwoordelijke zorgt dat alles piekfijn volgens z'n boekje verloopt


 

 

 

 

Na de Vriendenkringen, de organisaties
 

Met ondermeer de ons onbekende Vereniging Gelijke Rechten, Association Droits Egaux,
Wie kan ons in contact brengen met deze organisatie, voor wat en wie staan ze?


Vriendenkring Oudgedienden van de Medische Dienst - Wie kan wat toelichting geven?


Bestaat Groupe Memoire-Groep Herinnering niet meer? Enkel Groupe-Memoire legt een krans


Nabespreking - 1


 Nabespreking 2


Staat de bus van Verbond Leuven al gereed om zoals elk jaar in Willebroek wat te eten?


De Vlaggendragers mogen eindelijk wat dichterbij komen, als erehaag op 't einde


De Brabançonne sluit de plechtigheid af


Nog nooit van gehoord maar wel een opvallende vlag, veel Belgen waren gevangen in Silezië


De afgevaardigde van de koning bij z'n vertrek


Jaupart, Vandeput en Somers volgen de afgevaardigde van de koning naar de uitgang


De kransen in wacht voor volgend jaar, hopelijk met wat mediabelangstelling en als het kan een
persmoment, een persmap en een goed voorbereid contactmoment van overlevenden met de pers.


Verslag, foto's en opname Martelaarslied Breendonk,
Jan Hertogen
www.herinneringmemoire.be

info@herinneringmemoire.be