Activiteitsverslag 2015-2016 - Ingescand van het papieren verslag
Voor de foto's in betere kwaliteit, zie Foto's op website
Flossenbürg Geluwe


 

Beste lezer

Wij zijn trots jou deze brochure te kunnen aanbieden. Ze toont bijna twee volle jaren werking van de 'Vriendenkring van Flossenbürg - Afdeling Geluwe vzw'. De Vriendenkring werd opgericht in 2014 met als doelstellingen o.m. het bewaren van de herinnering aan de concentratiekampen, het herdenken van de vele slachtoffers daarvan en het doorgeven van deze herinnering. We doen dit aan de hand van het waargebeurde verhaal van de broers Marcel, Gilbert en Daniël Durnez.

De geschiedenis van deze kampen en wat daar gebeurde mag niet verloren gaan. De herinnering aan de gruwel van de concentratiekampen, waar zovelen een mensonwaardige dood vonden, in stand houden kan op verschillende manieren. Dit heeft de Vriendenkring in de loop van deze twee jaar kunnen aantonen. Herdenken kan ingetogen met een bloemenhulde gebeuren. Herdenken kan ook door middel van een tentoonstelling, een quiz, een wandeling... Herdenken kan zelfs door middel van een bier! De Vriendenkring koos er voor om een bier 'Broere' op de markt te brengen. Deze manier van doen brengt het verhaal van de drie broers - en bij uitbreiding - het verhaal van alle slachtoffers van de concentratiekampen op een laagdrempelige manier bij de mensen. Door de QR-code op het etiket in te scannen, kan men op de smartphone het verhaal van de broers Durnez lezen.

Met de opbrengst van onze activiteiten willen we o.m. (kans)arme jongeren ondersteunen om de reis naar een concentratiekamp te kunnen maken. De activiteiten die we de afgelopen twee jaar hebben georganiseerd, brachten heel wat volk op de been. Allen maakten kennis met de geschiedenis van Marcel en zijn twee broers. We danken de vele honderden deelnemers aan de activiteiten en onze meer dan 130 leden. Zij overtuigen ons er van dat deze manier van werken de herinnering aan al die slachtoffers - doden en overlevenden - eert.

Oktober 2016

Het bestuur van de Vriendenkring van Flossenbürg - Afdeling Geluwe vzw