Vriendenkring Flossenburg - Geluwe - 28/10/2016
 

Website Flossenbürg Geluwe (met uitgebreid foto-overzicht)
Website Flossenbürg Nationaal (met foto's en video's)
Website Flossenbürg Internationaal
Verslag 2016 - Jaarplanning 2017

 

Activiteitenverslag 2015-2016 - Ingescand van het boekje
of hoe een kleine Herdenkingsvereniging groot kan zijn

 

  Fotoverslag van het jaarlijks etentje in Wervik op 28/10/2016 met oa
Audio-opname toespraak Thomas Meiler burgemeester van Flossenbürg

 
Voorzitter Yves Durnez van de Vriendenkring Flossenbürg van Geluwe (Wervik) is tevens secretaris-penningmeester van de nationale vriendenkring van Flossenbürg. Met twee overlevenden van Flossenbürg aan tafel, Robert van Haeren en Julien van den Driessche -de vader van Yves Durnez was wegens ziekte verhinderd- werd nog echt de band met het verleden en het doorgemaakte leed gelegd.

Julien Van den Driessche kon zijn boek voorstellen, Mijn naam werd een nummer, uitgegeven in 2016 in eigen beheer.


Uitgegeven in eigen beheer, 2016.
Te bestellen langs de vriendenkring Flossenbürg.

"En zeventig jaar later, op je tweeënnegentigste, schrijf je een boek ... Een onwaarschijnlijke onderneming die nooit in mijn hoofd opgekomen zou zijn, maar door een toevallige ontmoeting werkelijkheid werd. Het was geen gezondheidswandeling, dikwijls werd de pijn weer zwaar om te dragen, maar met de hulp van enkele mensen van het stadsarchief groeide een echt boek. Meer dan in een reeks kortstondige interviews en tijdschriftenartikels kon ik erin formuleren wat mijn extreme ervaringen mij hebben geleerd over onze taak als mensen: leven in vrede en met respect voor elkaar. En nu is het er. Ik hoop dat het zijn boodschap mag uitdragen. Als het een aantal mensen raakt en een potentiële extremist tot bezinning kan brengen, zijn mijn gruwelijke ervaringen niet helemaal zinloos geweest", zo staat op de achterflap te lezen.

We hebben voorgesteld om het boek op getuigen.be te publiceren maar daar was het nog een beetje te vroeg voor. Julien mag het altijd vragen.

Robert van Haeren is bestuurslid van meerdere verenigingen, ondermeer ook van de vriendenkring van de NN-gevangenen. Hij ziet het niet echt zitten om een 'feitelijke vereniging' op te heffen en over te dragen aan een andere feitelijke vereniging, volgens hem moet dat minstens een VZW zijn. En is het wel een goede zaak om de NN-vriendenkring te doen 'verdwijnen'? Is het niet zo dat nu meer dan ooit behoefte is aan het voortbestaan van iets dat de Duitsers onder de mat hebben willen vegen. Er is ooit een publieke oproep gedaan door de vereniging om leden te werven en sympathisanten te vinden, zo stelt Robert.
En juist nu er een doctoraat is verschenen van Dimitri Roden met een lijst van alle 900 geëxecuteerden in België en ikzelf een lijst actualiseer met nu al 350 namen van NN-gevangenen die in Duitsland werden gevonnist en in Duitsland werden onthoofd of voor het schietpelleton kwamen. De kennis, onderzoek, herinnering en herdenking van deze belangrijke en vaak vergeten groep van NN-gevangenen wordt best in het voortbestaan of het opnieuw geboren worden van een vriendenkring of gedachtenisgroep verzekerd. Dat was het standpunt van de 93 jarige Robert van Haeren. Hij,bedankte me nog uitvoerig omdat ik de krans voor de NN-gevangen bij de Herdenking aan de schietbaan in Brussel in 2016 heb neergelegd. Zoals hij had meegedeeld aan de voorzitter, mr. Taevernier, kon hij slechts voor de neerlegging van één krans zorgen, nl deze van Flossenburg.

Na een rit van 3h en een kwartier in Wervik aangekomen, voor een activiteit die om 19h start op een vrijdagavond voor het herfstverlof ga je best vanuit Heverlee over Frankrijk naar Wervik :-) De vriendenkring van Sonnenburg was dan ook als enige van de vriendenkringen aanwezig, samen met een afvaardiging van het Provinciaal Mausoleum van Menen, plaats waar alle politieke gevangen uit de kampen en gevangenissen jaarlijks worden herdacht. Zie het verslag in het laatste nummer van L'Effort/Kracht van de NCPGR.

Op dit jaarlijks etentje was ook de Burgermeester van Flossenbürg, samen met z'n vrouw aanwezig. Hij was 's ochtends om 7h vertrokken om tijdig in Wervik te zijn. De burgemeester van Regensburg was verontschuldigd maar de aanwezigheid in volle solidariteit met de slachtoffers en de familieleden van hen die in Flossenbürg gevangen waren en/of er gestorven zijn, was een opvallend feit. De vriendschap en verbondenheid van diegenen die door hun geschiedenis verbonden zijn met de misdaden van het nationaalsocialisme en met de inwoners van Wervik en de slachtoffers in Flossenburg van de ruimere regio moet mede de toekomst beveiligen voor dit soort van misstappen en voor een voortdurende vrede. De toespraak is trouwens langs Audio te beluisteren.

De burgemeester had voor alle aanwezigen een bier bij, vers gebrauen in een Brouwerijhuis van Flossenbürg. Want, zo ging dat in Beieren, elke vriendschap werd daar bezegeld met een dronk uit de fles. Zum Wohl, klonk het uit de mond van de voorzitter aan de burgemeester van Flossenbürg en de aanwezigen.

Na een kort activiteitenoverzicht, zie brochure activiteitenverslag, kondigde de voorzitter nog een belangwekkende activiteit aan voor 2017. Van 1 tot 4 maart zal een groep uit de Vriendenkring Flossenburg, met ondermeer 5 korte theaterspelen het leven  van de vijf overlevenden van Flossenbürg evoceren. Dat zal 's avonds gebeuren in het licht van fakkels, gedragen door de bezoekers en inwoners van Flossenbürg. Ook legde de voorzitter nog het accent op de educatieve activiteiten, en vooral ook de steun aan kansarme jongeren om deel te nemen aan de diverse herdenkings- en herinneringsactiviteiten.

Dat een kleine vereniging in een gemeente een steunpilaar is voor alle herinneringsactiviteiten bewijst de Vriendenkring Flossenbürg Geluwe.

Ook de burgemeester van Wervik was aanwezig met een korte toespraak en om het glas te heffen samen met z'n collega uit Flossenbürg.

 


Onderweg naar Wervik op de Zuid-Ring, een brug verder van waar Stop CETA stond


Op een steenworp van het feestkokaal te Wervik


De indrukwekkende spandoek van de Vriendenkring Flossenbürg - Geluwe
 

De burgemeester van Wervik (links) en van Flossenbürg (rechts)


De voorzitter Yves Durnez heet iedereen welkom en doet verslag


De Burgemeester van Flossenbürg, Thomas Meiler werd deskundig vertaald
Audio-opname toespraak Thomas Meiler


Robert van Haeren en Julien van den Driessche, overlevenden van Flossenbürg


De voorzitter Yves Durnez en het woordje van de burgemeester Youro Casier


Zum Wohl op de vriendschap met het bier meegebracht uit het verre Bayern