De Brabançonne

(Muziek : François Van Campenhout)

O dierbaar België, o heilig land der vaad'ren,
Onze ziel en ons hart zijn u gewijd,

Aanvaard ons kracht en het bloed van onze aad'ren,
Wees ons doel in arbeid en in strijd,

Bloei, o land, in eendracht niet te breken,
Wees immer u zelf, en ongeknecht,

Het woord getrouw dat g' onbevreesd moogt spreken.
Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht.

Het woord getrouw dat g' onbevreesd moogt spreken.
Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht
Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht
Voor Vorst, voor
Vrijheid en voor Recht.