Herdenking 06/05/2017 - Executieoord Oostakker-Rieme

Zie de Erfgoedbrochure Executieoord Oostakker-Rieme voor
een uitgebreide documentatie en praktische inlichtingen


Wie de herdenkingsplechtigheid in Oostakker nog nooit heeft meegemaakt mag gerust spreken van een gemis. Dat was ook voor herinneringmemoire.be het geval bij deze eerste deelname aan de herdenking nav 72 jaar bevrijding.

Een fotoverslag met 102 snapshot kan de geïnteresseerde wat dichter bij de indrukwekkende herdenksplechtheid brengen waar niet alleen de 66 geëxecuteerden van rieme, Oostakker en Loppem herdacht worden maar ook de 15 onthoofden van München, en alle slachtoffers van de kampen die hun verzet tegen hhet nationaalsocialisme met de dood moesten bekopen.

Centraal in de herdenking staat de onovertroffen documentatie en onderzoek van Tim De Craene over de executieplaats Oostakker-Rieme, gepubliceerd en nog altijd te bestellen langs Terechtgesteld. Het is een herwerking van z'n thesis die wel nog rechtstreeks toegankelijk en te downloaden p het internet, zie Semper Fidelis, de geschiedenis van de executieoorden Rieme en Oostakker.

Alleen is men vanuit het Herdenkingscomité, en in het algemeen de vernenigingen voor herdenken nog niet klaar met de wisselwerking onderzoek/herdenken en met het verruimen va  het herdenken tot alle slachtoffers, ook degenen die in de plooien van de geschiedenis weggemoffeld zijn; Niet alle geëxecuteerden waren verzetstrijders, maar deze waren ook slachtoffer van het nationaalsocialisme dat de rechtsorde naast zich neerlegde en ook 'gewone gevangenen' bv uit de gevangenissen haalden en hen ter dood veroordeelde omdat zij een wapen gebruikt hadden. Volgens Tim de Craene zal de herinnering en gedenken maar overleven als alle slachtoffers van het nazisme meegenomen worden. Ook deze thematiek wordt in z'n boek en scriptie uitvoerig gedocumenteerd; Het is zowat het laatste historisch onderzoek die naam waardig dat over een specifieke slachtoffergroep is gebeurd, het onderzoek naar de joodse slachtoffers niet meegerekend.

Centraal in de herdenking was de dodenwake waarbij Tim De Craene en Erald Dewachter alle namen van geëxecuteerden voorlazen en waar bij elke naam de trom werd geroffeld en de doodsklok werd geluid. Een Lijst met alle namen kan langs voorgaande link onder ogen genomen worden. Het lezen ervan is op zich ook al een eerbetoon om de naam in gedachten genomen wordt van iemand die hem of haar wil gedenken.

Hieronder een fotoverslag met af en toe een korte commentaar.

   
Leeuwen die ooit het Noordstation sierden
  Indrukwekkende dodenwake met Erald de Wachter en Tim de Craene.


Personaliteiten kregen een aparte rondleiding, waarom niet voor iedereen?
De afgevaardigde van gouverneur Briers legt bloemen neer.
Fracties van Spa, CD&V en Open VLD - Bij Groen en N-VA staat het (nog) niet op de agenda
Sinds lang was er weer een school vertegenwoordigd (IVG) maar (nog) zonder leerlingen evenwel
Een van de vijf wagons die nog een herdenkingssite staan. Een zesde wagon, waar nog
effectief deportaties mee gebeurd zijn, is terug te vinden in een recreatiedomein.


In tegenstelling tot de herdenking op de Schietbaan (Partizanenlied was onvindbaar) 
werd hier wel het Partizanenlied gespeeld, alsmede het lied van de Moorsoldaten.Ook de 15 onthoofden in München uit West-Vlaanderen worden geeerd. Voor een volledige lijst van
alle Belgen die in München door onthoofding werden geëxecuteerd zie
Lijst München.

Namenlijsten van alle 348 geëxecuteerde Belgische NN-gevangenen in Duitsland (overgenomen van de website www.herinneringmemoire.be, gesorteerd volgens naam, gemeente, executieplaats en -datum en beroep

-   2 in Berlijn - In volgorde namen - In volgorde gemeente
- 66 in Brandenburg - In volgorde namen - In volgorde gemeente
-   2 in Braunschweig - In volgorde namen - In volgorde gemeente
- 77 in Dortmund - In volgorde namen - In volgorde gemeente
-   1 in Essen - In volgorde namen - In volgorde gemeente
- 22 in Halle an der Saale - In volgorde namen - In volgorde gemeente
-   3 in Kattowitz (Wroclaw) - In volgorde namen - In volgorde gemeente
- 53 in Keulen - In volgorde namen - In volgorde gemeente
- 12 in Lingen - In volgorde namen - In volgorde gemeente
- 55 München - In volgorde namen - In volgorde gemeente
- 55 Wolfenbüttel - In volgorde namen - In volgorde gemeente

Hinzert zal voor velen onbekend zijn. Het is het doorgangskamp in Duitsland waar bijna alle
Franse NN-gevangen gevangen zaten in afwachting van hun proces in Duitsland


Neustadt is allicht bij weinigen bekend. Het is evenwel de haven in de Lübeckerbocht
van waaruit de Cap Arcona en de Thielbeck met 8.000 overlevenden van kampen en
dodenmarchen aan boord vertrokken voordat deze schepen door een aanval van Engelse jagers werden gekelderd (na verwittiging van het rode Kruis dat het gevangenschepen waren) en er
slechts 500 overlevenden waren. Het is het tweede grootste zeemansgraf in de geschiedenis
van de scheepsvaart, en een bijna altijd volledig geneerde herinneringsplaats, maar wel
met een plaats in de herdenkingssite in Oostakker.

Geef steun voor het onderhoud van de site.


Verslag en foto's, jh en lh van www.herinneringmemoire.be. Wie de nieuwsbrief wil ontvangen kan zich inschrijven langs info@herinneringmeemoire.be