Herdenking Executieplaats (Duinen der Gefussileerden, Geheim Kerkhof) Hechtel - 30/09/2016
naar Herdenking Treurgracht Leopoldsburg

 

Toespraak Victor Geerdens, Onafhankelijkheidsfront                         
Toespraak Burgemeester Hechtel - (Audio)                                       
Update: Toespraak Jan Daelemans (burgemeester Hechtel)  - Tekst  
Update - Aanwezige vlaggen in the picture                                      
 

 

Het is nuttig om de inventaris en de beschrijving van de Executieplaatsen er even bij te halen zoals verschenen in het belangwekkende, en volledig onderschatte boek van Tim De Craene, Terechtgesteld, Duitse executies in Oost-en West-Vlaanderen 1941-1944 (kan nog altijd besteld worden aan 19,9Ä). Hechtel is hier uitdrukkelijk aan de orde omdat de geŽxecuteerden van Rieme in Hechtel werden begraven en na de oorlog uiteindelijk hun laatste rustplaats vonden op het Herdenkingskerkhof te Oostakker.

Blz 24, Limburg: "In Hechtel, halfweg tussen Hasselt en Eindhoven, werden eind 1944 op een open plek in de bossen nabij de kazerne van Leopoldsburg 204 graven ontdekt. Even verderop waren drie executiepalen opgesteld voor een dennenhouten rugwering. Sommige van de hier begraven slachtoffers waren in Hechtel zelf gefusilleerd, maar de meeste lichamen waren aangevoerd van andere executieplaatsen in Vlaanderen en WalloniŽ, waaronder ook Rieme. Mede daardoor zou de identificatie van de in Hechtel teruggevonden slachtoffers problematisch blijken. Niettemin werd een overgrote meerderheid van 174 lichamen geÔdentificeerd als terechtgestelde Belgische verzetslieden. Zij werden naar hun woonplaats gerepatrieerd. Acht gefusilleerde misdadigers werden op het gemeentelijk kerkhof van Leopoldsburg begraven, en twee Britse vliegeniers op het Brits militair kerkhof van diezelfde gemeente. De identiteit van twintig lichamen bleef echter onbekend. Zij werden bijgezet op het Belgisch militair kerkhof in Leopoldsburg." Zie ook Oostakker-Traces of war

Bij de herdenking komen vooral de 174 verzetsstrijders in het oog. Maar, al waren er acht volgens de Duitse Nazi-bezetter, "misdadigers van gemeen recht", soms was de aflijning verzet en misdadiger in de ogen van de Duitsers niet zo nauw. En is een 'misdadiger' ook geen slachtoffer wanneer hij omwille van een diefstal of ander misdrijf tot de dood wordt veroordeeld en geŽxecuteerd. Ook de Britse vliegeniers en de 20 onbekenden, worden misschien best wat explicieter in de herdenking betrokken, of kan er bij hen een bloem op hun graf gelegd. Misschien kan een klas van een school in Hechtel daarvoor zorgen?

De ingetogen Herdenking, waarin de weg gegaan werd van de geŽxecuteerden en de doodgravers, in S-vorm zodat niemand van buitenaf kon zien wat er gebeurde, behoort tot de meest beklijvende herdenkingen. Een beeld van het verloop in een fotoreeks van 55 foto's.


Op de baan Hechtel-Leopoldsburg naar links, doorgang E

 Op het beeld klikken voor een leesbare tekst - Venster sluiten om terug te kerenDe burgemeester van Hechtel, met z'n toespraak gereed in z'n borstzakje


Eerste deel van de Herdenking, aan de executiepalen
 Een toespraak die dit jaar inging op het Geheim Leger


Toespraak Victor Geerdens, Onafhankelijkheidsfront
 Tweede deel van de herdenking, aan de graven. Elke deelnemer kon een roos bij een graf plaatsen
 Toespraak Burgemeester Hechtel - Audio
 
Toespraak Jan Daelemans (burgemeester Hechtel)  - Tekst
 

Bloemenhulde aan de drie monumenten op de begraafplaats
 

Na de Herdenkingen, een verzorgde receptie in O.C. De Schans in Hechtel